Ar-Ge Faaliyetlerimiz

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması amacı ile bilim ve teknolojinin gelişmesi için yeni teknik bilgi edinme, Yeni yöntemlerle yeni ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri, cihazları, ekipman, prosedür ve sistemlerin geliştirilmesi ve tasarım ve çizim çalışmaları yoluyla yeni teknikler ve prototipler üretilmesi,Yeni ve özgün tasarımları dayalı yazılım faaliyetleri,Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve prosedürler araştırmak ve geliştirmek,Bir ürünün kalitesini, standardını ve performansını artırırken, maliyetini azaltacak yeni teknikler ve teknolojiler araştırmak.Farklı mevzuatlarda düzenlense de, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan Ar-Ge desteklerini, parasal teşvikler ve vergi indirimi/muafiyeti olarak 2 ana grupta sınıflandırmak mümkündür.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan Ar-Ge harcamaları için TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi devlet kurumlarınca çeşitli oran ve tutarlarda parasal hibeler sağlanmaktadır. TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu) Ar-Ge ve yenilik harcamalarına parasal destek sağlayan Kurumların başında gelmektedir. TÜBİTAK tarafından sağlanan hibelerden yararlanmak için, bu kapsamda spesifik projeler geliştirilmeli ve bu projeler için operasyonel ve finansal fizibilite detaylarını içeren gerekli belgelerle TÜBİTAK’a başvurmalıdır.

Yapılan başvuru TÜBİTAK tarafından değerlendirilir ve tüm koşulların sağlanması durumunda ilgili Ar-Ge projesi için sağlanacak hibe onaylanır. TÜBİTAK tarafından onaylanan Ar-Ge projeleri; personel maliyetleri, kullanılacak malzemeler, danışmanlık, seyahat ve genel giderler dahil olmak üzere % 60’a varan oranlarda hibe sağlanmaktadır.

2017-12-10T03:39:39+00:00

Merhaba!

Sitemize hoş geldiniz. Size sunduğumuz hizmetleri detaylı inceleyebilir.
İstediğiniz zaman bizimle iletişim kurabilirsiniz.